ÜYELİK

Üyelikler hakkında detaylı bilgi için Misafir İlişkileri'ni arayabilirsiniz.

+90 212 349 01 01

Yukarıda paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Doğuş Spor Kompleksi Yatırım ve İşletme A.Ş.’ye üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Kişisel verilerinizle ilgili detaylı bilgi için web sitemizdeki “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”’nı inceleyebilir ve kvkk@dgym.com.tr adresi üzerinden bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

İlginize teşekkür ederiz. En kısa zamanda size geri dönüş yapacağız. Form gönderilemedi. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Kapat 2019
Stüdyo Grup Dersleri
Programı
  • PAZARTESİ
  • SALI
  • ÇARŞAMBA
  • PERŞEMBE
  • CUMA
  • CUMARTESİ
  • PAZAR
PAZARTESİ
Sabah
07:00 - 07:50
Spin & CrunchCARDIO
10:00 - 10:50
PilatesBODY & MIND
11:00 - 11:50
Spin & Trx KUVVET&CARDIO
11:00 - 11:50
YogaBODY&MIND
Öğle
12:00 - 12:50
Sound Healing BODY&MIND
Akşam
18:00 - 18:25
ABS ExpressKUVVET
18:00 - 18:50
YogaBODY&MIND
18:15- 18:50
D-Power KUVVET&CARDIO
18:30 - 18:55
StretchingESNEKLİK
19:00 - 19:50
PUMP-UPKUVVET
19:00 - 19:50
Sound Healing BODY&MIND
SALI
Sabah
07:00 - 07:50
YogaBODY&MIND
10:00 - 10:50
PUMP-UPKUVVET
11:00 - 11:50
YogaBODY&MIND
Akşam
18:00 - 18:25
Hip PumpKUVVET
18:15 - 18:55
PilatesBODY&MIND
18:30 - 18:55
ABS ExpressKUVVET
19:00 - 19:50
H.2XI.T.KUVVET & CARDIO
19:00 - 19:50
Body ResetESNEKLİK
ÇARŞAMBA
Sabah
07:00 - 07:50
Power Bike CARDIO
10:00 - 10:50
Heart-CoreKUVVET&CARDIO
11:00 - 11:50
YogaBODY&MIND
Akşam
18:00 - 18:25
ABS ExpressKUVVET
18:00 - 18:50
D-Power KUVVET&CARDIO
18:30 - 18:55
StretchingESNEKLİK
19:00 - 19:50
Tour D-gym CARDIO
19:00 - 19:50
YogaBODY&MIND
PERŞEMBE
Sabah
07:00 - 07:50
PilatesBODY&MIND
11:00 - 11:50
Pilates BODY&MIND
Akşam
18:00 - 18:25
ABS ExpressKUVVET
18:00 - 18:50
Yoga BODY&MIND
18:30 - 18:55
Hip PumpKUVVET
19:00 - 19:50
Power BikeCARDIO
19:00 - 19:50
Yoga FitBODY&MIND
CUMA
Sabah
07:00 - 07:50
Spin&CrunchCARDIO
07:00 - 07:50
YogaBODY&MIND
10:00 - 10:50
PUMP-UPKUVVET
11:00 - 11:50
YogaBODY&MIND
Akşam
18:00 - 18:25
ABS ExpressKUVVET
18:00 - 18:50
Tour D-gym CARDIO
18:15 - 18:55
PilatesBODY&MIND
18:30 - 18:55
Myofascial ReleaseESNEKLİK
CUMARTESİ
Sabah
11:00 - 11:50
Çocuk Kickbox* (Ücretli)ÇOCUK
11:00 - 11:50
Çocuk Yoga* (Ücretli)ÇOCUK
11:00 - 11:50
PilatesBODY&MIND
11:00 - 11:50
Pilates BODY&MIND
Öğle
12:00 - 12:50
Tour D-gymCARDIO
PAZAR
Sabah
11:00 - 11:50
Kids-Fit* (Ücretli)ÇOCUK
Öğle
12:00 - 12:50
Çocuk Dans* (Ücretli) ÇOCUK
12:00 - 12:50
Spin & CrunchCARDIO
13:00 - 13:50
YogaBODY&MIND
17:00 - 17:50
YogaBODY&MIND
Haftalık Programı Gör

*Derslerimiz ek hizmet kapsamındadır.

Notlar:

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

DOĞUŞ SPOR KOMPLEKSİ YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. (“DOĞUŞ SPOR”) GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI “WEB SİTESİ İÇİN”

Bu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ("Politika"),Doğuş Spor tarafından işlenen üye, üye/yakınları/potansiyel müşteri, eğitimci, danışman ve tedarikçi gibi kişilere ait kişisel verilerin işlenmesine yönelik hususların neler olduğunu açıklamaktadır.

Tanımlar

Bu politika kapsamında;

Doğuş Spor:Doğuş Spor Kompleksi Yatırım ve İşletme A.Ş.’yi,

İlgili kişi:Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri İşleyen:Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

6698 Sayılı Kanun/KVKK: : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, ifade eder.

1. Kişisel Verilerin Korunması Politikasının Amacı ve Kapsamı

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Doğuş Spor’un;

• Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,

• Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini,

• Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri) ve örnek veri türlerini,

• Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,

• Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,

• Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,

• Kişisel verileri saklama sürelerini,

• İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,

• Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını

açıklamaktadır.

a. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Doğuş Spor kişisel verileri; ilgili kişinin kendisi, üçüncü kişiler, çerezler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nunda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve Ilgili Kişi’nin açık rızası ve/veya sözleşme ilişkisi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi şeklindeki hukuki sebepler doğrultusunda işlemektedir.

b. Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

Doğuş Spor, kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman, eğitimci, müşteri, üye vb.) kişisel verileri işlenebilmektedir.

• Üye/Yakınları/Potansiyel Üye

• Misafir (Üyenin spor salonunu kullanmak üzere davet ettiği kişi)

• müşteri

• Eğitimci

• Tedarikçi Çalışanı (Dış kaynak personeli) veya Yetkilisi

• Danışman

c. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

1.

Üye/Yakınları/Potansiyel Üye

• Kimlik Bilgisi: TC Kimlik numarası, Ad soyadı, Cinsiyet, Doğum Tarihi, Kimlik Türü, Medeni Durumu, Acil durumda aranacak kişinin adı soyadı ve yakınlık derecesi, Referans Üyenin adı soyadı (Potansiyel Üye)

• İletişim Bilgisi: adres, cep telefonu, e-posta adresi, acil durumda aranacak kişinin cep telefonu

• Kurumsal Kimlik Bilgisi: Kurumsal Firma Bilgisi, İşyeri Değişikliği Belgesi

• Üye İşlem Bilgisi: Hizmet Rezervasyonu, Segmantasyon, Giriş-Çıkış Saatleri, Üyelik Tanıma Notu (Potansiyel Üye)

• Finansal Bilgisi: Ödeme Bilgileri

• Görsel ve İşitsel Bilgisi: Fotoğraf

• Özel Nitelikli Kişisel Veri: El İzi, İmza, Sağlık Raporu/Verisi, Uyruğu, Kan Grubu

2.

Misafir

• Kimlik Bilgisi: Ad-soyad, referans üye adı-soyadı, kimlik verisi

• İletişim Bilgisi: Telefon numarası

• Özel Nitelikli Kişisel Veri: Sağlık raporu

3.

Müşteri

• Kimlik Bilgisi: TC Kimlik numarası, Ad soyadı

• İletişim Bilgisi: adres, cep telefonu, e-posta adresi

• Finansal Bilgisi: Vergi Dairesi, Vergi Kimlik Numarası, Fatura Tutarı, Tarihi, Alınan Hizmetin İçeriği

4.

Eğitimci

• Kimlik Bilgisi: TC Kimlik numarası, Ad soyadı

• İletişim Bilgisi: adres, cep telefonu, e-posta adresi

• Finansal Bilgisi: Hesap No, IBAN No, Vergi Kimlik Numarası

• Performans ve Kariyer Bilgisi: Eğitim Bilgisi, Yetkinlikleri

5.

Tedarikçi Çalışanı (Dış Kaynak Personeli) veya Yetkilisi

• Kimlik Bilgisi: TC Kimlik numarası, Ad soyadı

• İletişim Bilgisi: e-posta adresi, adres, cep telefonu

• Finansal Bilgi: Hesap No, Vergi dairesi, Vergi Kimlik Numarası, Borcu Yoktur Yazısı, Vergi Levhası, IBAN No, Fatura

• Hukuki İşlem/Özel Nitelikli Kişisel Veri: İmza, Teminat Mektubu

• Tedarikçi Çalışan Verisi: İşe giriş-çıkış saatleri,

• Özlük Bilgileri/Finansal Veri: Maaş Bilgisi

6.

Danışman

• Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, TC kimlik numarası

• İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres

• Finansal Bilgi: Vergi Numarası, Vergi Dairesi, Hesap numarası, IBAN numarası

• Mesleki Deneyim ve Tecrübe Bilgisi: Yetkinlik Belgeleri, Sertifikalar,Eğitim Bilgisi

d. Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

Kişisel veriler, Doğuş Spor tarafından:

• Üyelik satış süreçlerinin yönetimi ve yan haklarının kullandırılması süreçleri,

• Üyelik satış süreçlerinde sağlık beyanlarının alınması/diyet programlarının hazırlanması,

• Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,

• Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,

• İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,

• Ürün ve/veya hizmet satın alımları süreçlerinin yönetimi,

• Müşteri fatura süreçlerinin yönetimi,

• Sözleşme öncesi müzakerelerin ve sözleşme süreçlerinin hukuki takibi,

ve bu süreçlere ilişkin faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılmaktadır.

e. Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

Doğuş Spor, web sitesi üzerinden üyelik bilgisi almamakta, kişisel veri işlememekte ve kişisel veri aktarımı gerçekleştirmemektedir.

Fiziksel ortamdaki kişisel veriler, sadece Doğuş Spor tarafından yetkilendirilmiş personel tarafından erişilebilen kilitli dolaplarda ve çekmecelerde muhafaza edilmektedir. Dijital ortamdaki kişisel veriler ise, Doğuş Spor’a ait veri tabanlarında muhafaza edilmektedir.

Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için, ayrıca:

• Ağ güvenliği sağlanmaktadır,

• Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur,

• Tüm loglar düzenli olarak tutulmaktadır,

• Çalışanlar ile gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır,

• Üyelik sözleşmesinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümlere yer verilmektedir,

• Kullanılan formlarda minimum veri toplama ilkesi uygulanmaktadır,

• Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine ilişkin politika belirlenmiş ve uygulanmaktadır,

• Güvenlik duvarları kullanılmaktadır,

• Web sayfalarının güvenliği ssl sertifikaları ile sağlanmaktadır,

• Çalışanlara periyodik olarak kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği konusunda farkındalık eğitimleri verilmektedir,

• Kişisel veri işleme amacı sona eren kişisel veriler, veri tabanında pasife alınarak muhafaza edilir.

f. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Doğuş Spor kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlar doğrultusunda ve gerekli hallerde KVK Kanunu’nun 8. maddesine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Üye verileri sadece hizmet temini amacıyla sözleşme ilişkisi içerisinde bulunduğumuz ve verilerin hukuki ve teknik olarak güvenliğini sağlamaya yetkin üçüncü taraflarla paylaşılmaktadır.

Doğuş Spor bünyesinde diyetisyen, mesleki olarak gerekli gördüğü hallerde, diyet programı oluşturulması bakımından, Doğuş Spor’un anlaşmalı olduğu Grup Florance Nightingale hastaneleri bünyesindeki doktorlar ile üyeye ait sağlık verisini paylaşabilmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanı sıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının, veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu’na uyumlu hükümlerle hukuksal olarak da korunmaktadır.

g. Kişisel Verileri Saklama Süreleri

Doğuş Spor, işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca muhafaza eder. Saklama süreleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

Saklama Süreleri Tablosu

İnsan Kaynakları:

Kişisel Veri Grubu Saklama Süreleri

• Çalışan Verisi (Özlük Dosyası gibi ilgili mevzuat uyarınca işlenen kişisel veriler)

15 yıl

• Tedarikçi Yetkilisi,
• Tedarikçi Çalışanı,
• Danışman,
• Eğitmen Verileri.

TTK ve VUK uyarınca 10 yıl saklanmaktadır.

• Aday Çalışan Verisi

2 yıl

Hukuk:

Kişisel Veri Grubu Saklama Süreleri

• Çalışan Verisi,
• Hak İddia Eden üçüncü,
• Kişiler ve bunları temsil eden vekilya da yasal temsilci bilgileri,
• Soruşturmayı veya Yargılamayı yürüten makamı temsil eden kamu görevlisi,
• Bilirkişi,
• Danışman,
• Tedarikçi Çalışanı,
• Tedarikçi yetkilisi,
• Müşteri (iştirakler),
• Hissedar/Ortak/YK Üyesi,
• Stajyer Avukat Verileri.

Süresiz

İdari İşler:

Kişisel Veri Grubu Saklama Süreleri

• Çalışan Verisi (iletişim verisi)

İş akti sona erdikten sonra 10 yıl

• Aday Çalışan Verisi

2 yıl

• Taşeron Çalışan Verileri.

Hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl

• Kamu Çalışanı

Kamu denetimini takiben 10 yıl

• Vekil Verisi

İcra takip işlemi bittikten sonra 10 yıl

Cafe

Kişisel Veri Grubu Saklama Süreleri

• Çalışan Verisi (iletişim verisi)

İş akti sona erdikten sonra 10 yıl

• Tedarikçi,
• Müşteri Verileri.

TTK'ya Göre 10 Yıl

Mali İşler:

Kişisel Veri Grubu Saklama Süreleri

• Çalışan Verisi (iletişim verisi)

İş akti sona erdikten sonra 10 yıl

• Aday Çalışan Verisi

2 yıl

• Kamu Görevlisi

TTK'ya göre 10 Yıl

• Tedarikçi Yetkilisi,
• Tedarikçi Çalışanı,
• Müşteri Verileri.

Sözleşme Süresi Sona Erdikten Sonra 10 Yıl

Satış:

Kişisel Veri Grubu Saklama Süreleri

• Çalışan Verisi (iletişim verisi)

İş akdi sona erdikten sonra 10 yıl

• Üye Verisi

Üyelik sözleşmesi bitimi sonrası 10 yıl

• Potansiyel Üye
• Misafir (Potansiyel Üye) Verileri

10 yıl

• Sponsor Çalışan Verisi

Sponsorlük Anlaşması Bitimi Sonrası 5 yıl

Fitness:

Kişisel Veri Grubu Saklama Süreleri

• Çalışan Verisi (iletişim verisi)

İş akdi sona erdikten sonra 10 yıl

• Üye/Çoçuk/Eş Verisi

Üyelik sözleşmesi bitimi sonrası 10 yıl

İş Yeri Hekimi - Diyetisyen

Kişisel Veri Grubu Saklama Süreleri

• Çalışan Verisi (iletişim verisi)
• Birim Amiri/Tanık
• İş Yeri Hekimi Verileri

İş akti sona erdikten sonra 10 yıl

• Üye/Çoçuk/Eş Verisi

Saklanmıyor

• İlgili Doktor

Üyelik sözleşmesi sona erdikten sonra 10 yıl

h. İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Haklarının Neler Olduğu ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilecekleri

Doğuş Spor tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVK Kanunu 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen sağlık verilerinin sağlık hizmetleri kapsamında analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için web sitemizde yer alan “Başvuru Formunu" ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Kişisel verilerini işlediğimiz ilgili kişi grupları bizzat kendilerinin verdikleri, sözleşme ilişkisi dolayısıyla alınan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının, KVKK anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumluluğun tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeler ile sair her türlü talebinizi, üyelik sırasında beyan ettiğiniz sistemimizde kayıtlı e-posta adresi üzerinden kvkk@dgym.com.tr e-posta adresine göndereceğiniz bir e-posta vasıtasıyla yapabilirsiniz.

i. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

Doğuş Spor, işlemiş olduğu kişisel verileri, yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Doğuş Spor ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, periyodik imha için öngörülen 6 aylık süre zarfında; işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Rehber’de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder. Bu hususa ilişkin detaylı prosedür aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İlaveten, fiziksel ortamdaki kişisel veriler, işleme amaçları sona erdikten sonra ve saklama sürelerinin sona ermesini takiben Doğuş Spor tarafından yok edilecektir.

İnsan Kaynakları:

Kişisel Veri Grubu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Yöntemleri

• Çalışan Verisi (Özlük Dosyası gibi ilgili mevzuat uyarınca işlenen kişisel veriler)

• Tedarikçi Yetkilisi,
• Tedarikçi Çalışanı,
• Danışman,
• Eğitmen Verileri.

• Aday Çalışan Verisi

Hukuk:

Kişisel Veri Grubu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Yöntemleri

• Çalışan Verisi,
• Hak İddia Eden üçüncü,
• kişiler ve bunları temsil eden vekil ya da yasal temsilci bilgileri,
• Soruşturmayı veya Yargılamayı yürüten makamı temsil eden kamu görevlisi,
• Bilirkişi,
• Danışman,
• Tedarikçi Çalışanı,
• Tedarikçi yetkilisi,
• Müşteri (iştirakler),
• Hissedar/Ortak/YK Üyesi,
• Stajyer Avukat Verileri.

İdari İşler:

Kişisel Veri Grubu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Yöntemleri

• Çalışan Verisi

• Aday Çalışan Verisi

• Taşeron Çalışan Verileri.

• Kamu Çalışanı

• Vekil Verisi

Cafe:

Kişisel Veri Grubu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Yöntemleri

• Çalışan Verisi

• Tedarikçi,
• Müşteri Verileri.

Mali İşler:

Kişisel Veri Grubu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Yöntemleri

• Çalışan Verisi

• Aday Çalışan Verisi

• Kamu Görevlisi

• Tedarikçi Yetkilisi,
• Tedarikçi Çalışanı,
• Müşteri Verileri.

Satış:

Kişisel Veri Grubu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Yöntemleri

• Çalışan Verisi

• Üye Verisi

• Potansiyel Üye
• Misafir (Potansiyel Üye) Verileri

• Sponsor Çalışan Verisi

Fitness:

Kişisel Veri Grubu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Yöntemleri

• Çalışan Verisi

• Üye/Çoçuk/Eş Verisi

İş Yeri Hekimi - Diyetisyen

Kişisel Veri Grubu Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Yöntemleri

• Çalışan Verisi,
• Birim Amiri/Tanık
• İş Yeri Hekimi Verileri.

• Üye/Çoçuk/Eş Verisi

Saklanmıyor

• İlgili Doktor

3. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

Doğuş Spor, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Söz konusu değişiklikler ile ilgili olarak, web sitesinden ve diğer kanallardan tüm kullanıcılara gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Son güncellenme tarihi: 02.07.2019

Çerez Politikası

ÇEREZ POLİTİKASI

Doğuş Spor Kompleksi Yatırım ve İşletme A.Ş. (“Doğuş Spor”)Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

Doğuş Spor çerezleri;

Web sitesinin fonksiyonel olarak çalışmasını sağlamak ve web sitesi kullanım deneyiminizi arttırmak amacıyla kullanır. Ayrıca web sitesi çevrimiçi ziyaretçi istatistikleri amacıyla Google Analytics kullanılmaktadır.

Doğuş Spor üçüncü taraf çerezlerini nasıl kullanmaktadır?

Doğuş Spor; Google, Inc. ("Google") tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz:

https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

Çerez Yönetimi

Kullanmakta olduğunuz internet tarayıcınıza göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

Google Chrome: Tarayıcınızın “adres bölümünde" yer alan, "kilitli işareti" veya "i" harfini tıklayarak, "Cookie" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya çerezleri bloke edebilirsiniz.

Internet Explorer: Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "Tool" veya "Araçlar" Bölümünden "Güvenlik" sekmesini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

Mozilla Firefox: Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "menüyü aç" sekmesine, ardından. "Seçenekler" görseline tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.

Diğer tarayıcılar için de (Opera, Microsoft Edge gibi), ilgili Tarayıcıların yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Safari: Telefonunuzun "Ayarlar" bölümünden "safari" sekmesini seçip, "Gizlilik ve Güvenlik" Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için:

https://www.allaboutcookies.org
https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz veya "Privacy Badger" uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: Doğuş Spor tarafından işletilen web sitesinde kullanım sürelerine göre, oturum çerezleri ve süreli çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Süreli çerezler ise sabit diskinizde bir süre daha kalır.

Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri: Doğuş Spor tarafından işletilen web sitesine yerleştiren tarafa göre “Doğuş Spor çerezleri (first party cookie)” ve "üçüncü taraf çerezler (third party cookie)" kullanılmaktadır. Doğuş Spor çerezleri, Doğuş Spor tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise iş birliği yapılan üçüncü taraf firmalar tarafından yönetilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Doğuş Spor tarafından işletilen web sitesinde kullanım amacına göre; teknik çerezler kullanılmaktadır. Teknik çerezler web sitesinin işleyişi için gerekli olan çerezlerdir.

Doğuş Spor’un web sitesinde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır:

Çerez Adı Sağlayıcı Saklama Açıklama Çerez Tipi

ASP.NET_SessionId

dgym.com.tr

Oturum

Sayfa isteklerinde ziyaretçinin oturum durumunu korur.

Http

NSC_#

dgym.com.tr

Oturum

Yanıt sürelerini optimize etmek için trafiği web sitesine birkaç sunucuda dağıtmak için kullanılır.

Http

__utm.gif

google-analytics.com

Oturum

Ziyaretçinin tarayıcısı ve bilgisayarı hakkındaki ayrıntıları kaydeden Google Analytics İzleme Kodu.

Pixel

__utma

dgym.com.tr

2 Yıl

Bir kullanıcının web sitesini ziyaret ettiği sayıların yanı sıra ilk ve son ziyaretler için veri toplar. Google Analytics tarafından kullanılır.

Http

__utmb

dgym.com.tr

1 Gün

Kullanıcının web sitesine ne zaman eriştiğinin tam zamanını bir zaman damgası ile kaydeder. Bir web sitesi ziyaretinin süresini hesaplamak için Google Analytic tarafından kullanılır

Http

__utmc

dgym.com.tr

Oturum

Kullanıcının web sitesinden ne zaman ayrıldığının tam zamanını bir zaman damgası ile kaydeder. Bir web sitesi ziyaretinin süresini hesaplamak için Google Analytic tarafından kullanılır.

Http

__utmt

dgym.com.tr

1 Gün

Sunucuya yapılan isteklerin hızını düşürmek için kullanılır.

Http

__utmz

dgym.com.tr

6 Ay

Kullanıcının nereden geldiği, hangi arama motorunu kullanıldığı, hangi linke tıkladığı ve hangi başlıkları arattığına dair verileri toplar. Google Analytics tarafından kullanılır.

Http

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız

Euro.Message madebycat